Nieuws en Discussie


Stukje Sportflits 12-12-2017 - maandag 11 december 2017

Beste dorpsgenoten, 

 

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen .. deze gedachte is voor mij leidend geworden in mijn handelen op grond van de levenservaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan. Daarom verkeer ik thans in een levensfase waarin ik mensen wil verbinden in het geval er problemen moeten...

Lees het hele bericht >
Stukje Sportflits 05-12-2017 - maandag 4 december 2017

Beste dorpsgenoten, 

 

Tijdens de ingelaste bestuursvergadering van 30 november jl. is m.b.t. de positie van de voorzitter het volgende besloten: Ondergetekende legt haar functie neer op 31-01-2018 om campagne te kunnen voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen en neemt afscheid tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27-03-2018. Tot die tijd neemt onze secretaris mevr. Greet Andriesse het voorzitterschap...

Lees het hele bericht >
Stukje Sportflits 28-11-2017 - zondag 26 november 2017

Beste dorpsgenoten, 

 

In de media heeft U kunnen vernemen dat ondergetekende met de komende gemeenteraads-verkiezingen als kandidaat wethouder op de kandidatenlijst van een partij staat. 

In 1998 werd ik door privé-redenen gedwongen om de politiek vroegtijdig te verlaten en het heeft me drie jaar gekost om dit vertrek te verwerken en achter me te laten. Hieruit...

Lees het hele bericht >
Stukje Sportflits 21-11-2017 - maandag 20 november 2017

Beste dorpsgenoten, 

 

We bevinden ons als samenleving in een periode van verandering en zijn met elkaar op weg naar een nieuwe orde en een andere invulling van veel zaken die nu gemeengoed zijn maar over niet al te lange tijd een breuk met het heden zullen gaan betekenen. Eén van deze onderwerpen is het openbaar vervoer (OV)...

Lees het hele bericht >
Stukje Sportflits 14-11-2017 - zondag 12 november 2017

Beste dorpsgenoten, 

 

Op 7 november jl. heeft de Klankbordgroep vergaderd en daarin werd duidelijk welk kernargument nu precies de boventoon voert als we het hebben over een teveel aan stikstofuitstoot in het kader van de strandrecreatie bij Petten en U wilt niet weten waar dat eigenlijk over gaat. En omdat deze zaak bij de Raad van State...

Lees het hele bericht >