Bestuur

Smoelenboek
 
Rooster van aftreden
 
Oude bestuursleden
 
Het bestuur van Dorpsraad Petten bestaat volledig uit vrijwilligers. 
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor haar of zijn diensten. 

Dagelijks Bestuur 

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Joke Kruit
voorzitter@dorpsraadpetten.nl

Greet Andriesse-Spaan
secretariaat@dorpsraadpetten.nl

Laurens Lieshout

 

 

 

 

Bestuursleden

 

Vice-voorzitter 

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Notuliste

Renze Engelkes
secretariaat@dorpsraadpetten.nl

Annemiek Vries
secretariaat@dorpsraadpetten.nl

Karin Brinkman
secretariaat@dorpsraadpetten.nl

 

 

 

Grondgebiedszaken /
Woningbouw /
Bestemmingsplan

Verenigingen /
Afval inzameling

Speelvoorzieningen /
Schoolzaken /
Jeugdzaken

Erik Stam
secretariaat@dorpsraadpetten.nl


secretariaat@dorpsraadpetten.nl

Karin Brinkman en Marieke Kleimeer
secretariaat@dorpsraadpetten.nl

 

 

  

 

Webmaster

 

 

Marieke Kleimeer

webmaster@dorpsraadpetten.nl