Vergaderdata

Vergaderdata Dorpsraad Petten 2017

 

Locatie: Dorps Ontmoetings Punt (DOP)

Tijdstip: 20:00 - 22:00 uur

 

 •   Dinsdag 10 januari
 •   Dinsdag 14 februari
 •   Dinsdag 14 maart
      ALV ( Ledenvergadering )
 • Dinsdag 28 maart Tijdstip 20:00 22:00 uur 
           (In Cultureel Centrum "De Kerk") Plein 1945

 

 •   Dinsdag  11 april
 •   Dinsdag   9 mei
 •   Dinsdag 13 juni
 •   Dinsdag 11 juli

Zomerreces juli en augustus

 

 •   Dinsdag 12 september
 •   Dinsdag 10 oktober
 •   Dinsdag 14 november
 •   Dinsdag 12 december

 Alle vergaderingen zijn openbaar.


Van 20:00 tot 20:30 uur is tijd vrijgemaakt voor mensen die willen inspreken.


Vanwege de beperkte vergaderruimte en planning van de agenda, kunt u tot

uiterlijk 1 dag voor de vergadering bij ons secretariaat aangeven dat u de

vergadering wilt bijwonen, of dat u gebruik wilt maken van de inspreektijd.


Dit geld uiteraard niet voor de Algemene Ledenvergadering.