Statuten

Doel
In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Deze organisaties zijn verplicht statuten bij een notaris te laten vastleggen.


De statuten dateren van 1993. Lees het document.............
 
Organisatie