Nieuws en Discussie


Stukje Sportflits 19-12-2017 - dinsdag 19 december 2017

Beste dorpsgenoten, 

 

Als U dit leest is het al bijna Kerstmis en kunnen we de laatste dagen van het jaar aftellen. 

Een jaar, waarin zoals elk jaar het nodige is gebeurd en dat ons vreugde en verdriet heeft gebracht. Dat laatste geldt zeker voor mijzelf, maar de kunst is dan om ondanks het verdriet ook te kunnen genieten van de bijzondere en mooie momenten die het leven voor een ieder van ons ook in petto heeft. Als voorzitter van de Dorpsraad heb ik getracht ondanks het feit dat de plannen uit de Structuurvisie Petten ook dit jaar niet uitgevoerd konden worden toch de moed er in te houden en elke week een stukje te schrijven; ook al viel er niet altijd even veel te melden. Het is mij duidelijk geworden dat deze stukjes een verbindende factor kunnen vormen tussen ons als Pettemers die onderling de discussie zeker niet schuwen, maar ons wel het volgende laten inzien: Wat er verder ook moge gebeuren; wij houden van ons dorp, staan samen sterk en wij gaan ervoor! En vooral dit laatste is belangrijk als je in een ontwikkeling gelooft en dat doen wij. Het moet toch wel gek gaan als de belangrijkste natuurorganisaties uit ons land instemmen met de verdere ontwikkeling van Petten als badplaats en de provincie Noord-Holland Petten een ster toekent i.v.m. recreatieve ontwikkelingen dat het Bestemmingsplan Kustzone Petten door de Raad van State van de kaart zal worden geveegd. Alles is mogelijk, maar als dit gebeurt zal mijn vertrouwen in de democratie wel een behoorlijke deuk oplopen. Genoeg hierover! Het jaar 2018 biedt ook voor ons zo geliefde dorp nieuwe kansen. Donderdag jl. heeft de Dorpsraad haar tweemaandelijks overleg gehad met wethouder Jelle Beemsterboer en projectleider mevrouw Maaike Ligthart en daarin is afgesproken dat er deze zomer terrasjes op het dorpsplein mogen komen. Op verzoek van de Dorpsraad om te bezien welke mogelijkheden er zijn om het komend zomerseizoen meer mensen naar het centrum van ons zo geliefde dorp te trekken zal de Klankbordgroep van 19 december hier een brainstormsessie aan wijden. Ondanks het nieuwe dorpsplein met het bijzondere schip als trekpleister moeten wij constateren dat het meeste verkeer ons dorp voorbijrijdt. Er zijn dus initiatieven en actie nodig om een einde te maken aan deze ongewenste situatie. 

 

Verder hebben wij in het overleg met de wethouder de gerezen problematiek over de toegang van het strand voor minder mobiele mensen en rolstoelers uitgebreid besproken. Een oplossing voor de materie is complex en is n.a.v. de ontstane situatie ruim een jaar geleden door de gemeente in werking gezet. Op verzoek van de Klankbordgroep zouden er voor onze minder valide medemens een aantal parkeerplaatsen worden gecreëerd opdat paviljoen Zee & Zo een stuk gemakkelijker zou zijn te bereiken. Deze parkeerplaatsen kunnen echter niet gerealiseerd worden i.v.m. de beroepszaak van HZL die tegen de gemeente Schagen bij de Raad van State loopt. Hangende deze rechtszaak moet de status quo gehandhaafd worden. Daarnaast speelt de vraag wie nu exact waarvoor verantwoordelijk is in het kader van de planvorming en de uitvoering van de hellingbaan. De gemeente onderzoekt de verschillende opties om de gerezen problematiek op te lossen. In elk geval is één ding zeker: De buitengewoon hinderlijke kuil die de eerstvolgende hindernis vormt voor minder valide mensen die de lange weg naar boven hebben afgelegd gaat opgevuld worden met zand, zodat er een einde komt aan deze marteling voor mensen met kinderwagens en mensen in een rolstoel. Het Gehandicapten Platform Schagen is vanaf het begin als adviesorgaan bij de planvorming betrokken geweest, maar helaas moest het bestuur constateren dat de gevraagde advisering niet valt terug te vinden in de uitvoering, waarbij met name de steilheid van de hellingbaan zonder rustplateaus een doorn in het oog is en de diepe kuil een absoluut punt van frustratie en woede is geworden voor minder valide mensen en rolstoelers. Maar; er is hoop, want er wordt gewerkt aan een oplossing!!! Dat is ondanks alles toch nog een mooie afsluiting van het jaar 2017. Rest mij nog om U allen namens het bestuur van de Dorpsraad hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe te wensen met bovenal een goede gezondheid! Want; hoe druk we ons ook over allerlei zaken kunnen maken: Gezondheid is het allerbelangrijkste in een mensenleven …………… 

 

 

Met hartelijke groet, namens de Dorpsraad Joke Kruit.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >