Nieuws en Discussie


Stukje Sportflits 16-01-2018 - dinsdag 16 januari 2018

Beste dorpsgenoten, 

 

Het nieuwe jaar heeft ons tot op heden veel regen, een hevige storm en erg veel mist gebracht. Een weertype waar een mens niet direct vrolijk van wordt en daarom het bericht dat de Dorpsraad het oude jaar heeft afgesloten met een overleg dat een positief resultaat heeft opgeleverd. Op 18 december jl. is er op het gemeentehuis een bijeenkomst geweest met alle betrokken partijen over de UMTS-mast op Camping Corfwater. Zoals U weet staat deze op de verkeerde locatie i.v.m. de verdere planontwikkeling van Harlem Oil Company voor de camping. De mast is illegaal neergezet en staat precies in de zichtlijn van het prachtige panoramaduin waar veel mensen de klim omhoog maken. Het overleg heeft opgeleverd dat Harlem Oil Company het contract dat nog twee jaar loopt heeft opgezegd en dat met alle betrokken partijen gezocht gaat worden naar een meer geschikte locatie voor de mast. Dit overleg laat de winst zien van het uitwisselen van en luisteren naar elkaars argumenten, waardoor er begrip voor de wederzijdse standpunten ontstaat en er in gezamenlijkheid gezocht kan worden naar een andere oplossing en de Dorpsraad is erg tevreden met dit resultaat. Op 19 december jl. heeft er nog een constructief overleg plaatsgevonden. 

De Klankbordgroep heeft in een brainstormsessie, dus middels out of the box denken, een heel aantal ideeën gelanceerd om het dorpsplein komende zomer aantrekkelijker voor inwoners en toeristen te maken met de bedoeling meer mensen naar het plein te trekken. Van de sprankelende ideeën die zijn gelanceerd gaat een aantal daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht en daar vergadert de Klankbordgroep op 29 januari a.s. verder over. I.t.t. de voorgaande twee zomerseizoenen moet het dorpsplein deze zomer het bruisend dorpshart van Petten worden waar gezelligheid troef is en het goed vertoeven is. Daar gaan wij nu met elkaar eens voor zorgen en natuurlijk zijn wij geen Callantsoog, maar dat willen we ook helemaal niet worden. Wij zijn Petten en willen dat blijven, terwijl we mee willen gaan met de ontwikkelingen in de tijd. Zoals U uit de media heeft kunnen vernemen ligt de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor Petten Plaza thans ter inzage. 

Als initiatiefnemer van dit plan wil ik enkele woorden wijden aan de achterliggende gedachte van dit project. Toen de Wooncompagnie had besloten de zes woningwetwoningen te slopen en nieuw te bouwen gingen er al vrij snel stemmen in het dorp op om deze gelegenheid te baat te nemen om aan deze oostkant en dus de zonzijde van het plein die zich uitermate goed leent voor terrasjes meer terug te laten komen dan alleen de zes woningen. Met toestemming van de Wooncompagnie is toen aan ontwikkelaars een jaar de gelegenheid geboden om plannen in te dienen, maar niemand zette die stap. Ondergetekende heeft toen het initiatief genomen tot het plan wat er thans ligt met alleen maar de volgende bedoeling: Petten een dorpsplein te geven dat tevens het kloppend dorpshart wordt. Zo’n situatie creëer je door het scheppen van een pleinwand, waardoor je naast woningen met een zestal winkeltjes/zachte horeca en terrassen een knusse, intieme sfeer krijgt. Het plein is pas af als het nu nog steeds gapende gat is bebouwd en eerst dan is ook het moment aangebroken om een oordeel over het nieuwe dorpsplein te kunnen vellen. Iets geheel anders is de wateroverlast waar nogal wat bewoners al geruime tijd mee hebben te kampen en die al erger lijkt te worden, aangezien in steeds meer huizen de kelder of kruipruimte blank staat. Dit probleem laat zien dat er iets mis is met de afwatering in ons dorp en uiteraard heeft de Dorpsraad het samen met anderen onder de aandacht van de gemeente gebracht. De gemeente heeft een onderzoek ingesteld om de knelpunten die een goede afwatering belemmeren op te sporen en vervolgens actie te kunnen nemen, al of niet gezamenlijk met het Hoogheemraadschap, want de verantwoordelijkheden lijken niet altijd helder. Als inwoners kunnen wij echter alleen maar hopen dat deze problematiek hoe dan ook zo spoedig mogelijk wordt opgelost. 

 

Met hartelijke groet, namens de Dorpsraad Joke Kruit.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >