Nieuws en Discussie


Stukje Sportflits 14 december - donderdag 13 december 2018

Beste Dorpsgenoten 14.12.2018 

 

In september jl. hebben wij u geïnformeerd over het wel en wee van de Dorpsraad Petten; de activiteiten en de stand van zaken over de lopende projecten. Graag informeren wij u over het vervolg. 

 

Openbaar Vervoer 

* Rekening houdend met de visie Openbaar vervoer 2020 en de uitwerking door de gemeente Schagen over het starten van een pilot, is niets te melden. Wij houden de vinger aan de pols. 

* Als vervolg op de lang gekoesterde wens voor een busverbinding van Petten naar Schagen hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Schagen en de Buurtbusvereniging Zijpe – Harenkarspel. Omdat hierover geen voortgang werd geboekt, heeft de Dorpsraad Petten contact gezocht met de voorzitter van de Buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel. Gesproken is over of wij onze krachten zouden kunnen bundelen en hoe e.e.a. zou kunnen worden gerealiseerd. 

Welnu, de Buurtbusvereniging wil graag ondersteuning verlenen bij de uitvoering van het project. 

* Om deze buurtbus te kunnen laten rijden en het project een goede kans van slagen te geven zijn een groot aantal vrijwilligers nodig. Over de werving zullen wij binnenkort u informeren. 

PALLAS 

* Tijdens het burenoverleg is de stand van zaken toegelicht. Afgesproken is opnieuw te kijken naar de samenstelling van de leden en de uitbreiding van het Burenoverleg met bewoners/belanghebbenden uit Sint Maartenszee. 

NRG 

* Op 8 oktober 2018 is, in samenspraak met de Gemeente Schagen, in het MFR een informatieavond gehouden over Tritium en de sanering van het Historisch afval. 

* Vanuit RIVM werd door de heer Slaper de scenario’s voor stralingsblootstelling uiteen gezet. 

* De heer Draaisma, ANVS, gaf uitleg over wat is tritium "isotoop van waterstof " en hoe deze tot stand komt. Verder ging hij in op hoe de lekkage in 2012 is gestopt en dat de concentraties afnemen door verdunning en radioactief verval. 

* De heer van Gent, unit manager RWMP, legde uit de voortgang, verwerking en afvoer van het historisch afval. De volledige presentatie is te lezen via de website van de Dorpsraad Petten www.dorpsraadpetten.nl/nieuws 

Structuurvisie Petten 

* Het Hof van Justitie van de Europese commissie heeft uitspraak gedaan omtrent de PAS. 

* Gemeente Schagen onderzoekt de implicaties van de uitspraak welke mogelijkheden op korte termijn dan wel op langere termijn zijn. 

* Op 15.11.2018 heeft de gemeente Schagen de bewoners geïnformeerd over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. De volledige presentatie is te lezen via de website Dorpsraad Petten www.dorpsraadpetten.nl/projecten 

Opgang minder validen 

* N.a.v. de raadsinformatiememo zijn door een aantal raadsleden vragen gesteld. 

* De aanpassing aan de strandopgang komt, na beantwoording van de vragen, opnieuw op de agenda van Gemeenteraad. 

Verlichting Westerduinweg 

* De gemeente Schagen zal opnieuw de verlichting op de Westerduinweg bij Provinciale staten aan de orde stellen. 

 

Namens de Dorpsraad Petten wens ik u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een mooi 2019 toe. 

 

 

Hartelijke groeten, 

 

Greet Andriesse, voorzitter Dorpsraad Petten.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >