Smoelenboek

 
Dagelijks Bestuur
 
 
Voorzitter
Secretaris
 
Penningmeester
 
Afbeelding invoegen   

Sijbrand Spannenburg
Erik Stam
Laurens Lieshout

 

 

 
 
 
 
Bestuursleden
 
 
Grondgebiedszaken /
Woningbouw / 
Bestemmingsplan
 
Webbeheer/ Public Relations/
Jeugd- en jongerenzaken / 
Verenigingen / Schoolzaken/
Speelvoorzieningen 
Notulist 

 

Afbeelding invoegen

Erik Stam

Yvonne van Amelsvoort
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding invoegen 
 
 
 
 

 
Afbeelding invoegen

 

Jolanda Ottenbros

secretariaat@dorpsraadpetten.nl

Sylvia Klok 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl


      
 
 
 
 

 

 

 
Webmaster
 
 

Marieke Kleimeer