Huishoudelijk Reglement

Dit huishoudelijk reglement ondersteunt en is een aanvulling op de Statuten van ‘Dorpsraad Petten’ ( hierna te noemen ‘organisatie’) bij notariële akte opgericht op 21 januari 1994 te Schagerbrug . De organisatie is gevestigd in Petten.
In aanvulling op de statuten worden leden van de huishouding van een lid aangemerkt als medelid.
Het Bestuur
Artikel 1
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen personen. meer.......... lees het document


Huishoudelijk Reglement Dorpsraad Petten Gemeente Schagen
 
Organisatie