Vergaderdata

Vergaderdata Dorpsraad Petten 2019

 

Locatie: Dorps Ontmoetings Punt (DOP)

Tijdstip: 19:30 - 21:30 uur

 

 • Dinsdag 15 januari
 • Dinsdag 12 februari
 • Dinsdag   5 maart
      ALV ( Ledenvergadering )
 • Dinsdag 12 maart Tijdstip 20:00 – 22:00 uur 
           MFR Sportweg 5, 1755LX Petten (zaal open vanaf 19.30 uur)

 

 • Dinsdag   9 april
 • Dinsdag 14 mei
 • Dinsdag 18 juni
 • Dinsdag 9 juli

Zomerreces augustus

 

 • Dinsdag 17 september
 • Dinsdag 15 oktober
 • Dinsdag 19 november
 • Dinsdag 17 december

 Alle vergaderingen zijn openbaar.


Van 19:30 tot 20:00 uur is tijd vrijgemaakt voor mensen die willen inspreken.


Vanwege de beperkte vergaderruimte en planning van de agenda, kunt u tot

uiterlijk 1 dag voor de vergadering bij ons secretariaat aangeven dat u de

vergadering wilt bijwonen, of dat u gebruik wilt maken van de inspreektijd.


De Algemene Ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden.

Leden ontvangen op naam en adres een persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.