Vergaderdata

Vergaderdata Dorpsraad Petten 2021

 

Locatie: Dorps Ontmoetings Punt (DOP) of indien noodzakelijk online

Tijdstip: 20:00 - 22:00 uur

 

 • Dinsdag 12 januari (Geannuleerd ivm maatregelen tegen Corona)
 • Dinsdag   9 februari (online)
 • Dinsdag   9 maart
 • Dinsdag 13 april 
 • Dinsdag 11 mei  
      ALV ( Ledenvergadering ) 
 • Nader te bepalen Tijdstip 20:00 – 22:00 uur 
           MFR Sportweg 5, 1755LX Petten (zaal open vanaf 19.30 uur)
 • Dinsdag   8 juni
 • Dinsdag   6 juli

Zomerreces juli / augustus

 

 • Dinsdag 14 september
 • Dinsdag 12 oktober 
 • Dinsdag   9 november 
 • Dinsdag 14 december. 

 Alle vergaderingen zijn openbaar.


Van 20:00 tot 20:30 uur is tijd vrijgemaakt voor mensen die willen inspreken.


Vanwege de beperkte vergaderruimte en planning van de agenda, kunt u tot

uiterlijk 1 dag voor de vergadering bij ons secretariaat aangeven dat u de

vergadering wilt bijwonen, of dat u gebruik wilt maken van de inspreektijd.


De Algemene Ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden.

Leden ontvangen op naam en adres een persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.