Vergaderdata

Vergaderdata Dorpsraad Petten 2018

 

Locatie: Dorps Ontmoetings Punt (DOP)

Tijdstip: 19:30 - 21:30 uur

 

 • Dinsdag   9 januari
 • Dinsdag 13 februari
 • Dinsdag 13 maart
 • Dinsdag 10 april
 • Dinsdag 8 mei
      ALV ( Ledenvergadering )
 • Dinsdag 5 juni Tijdstip 20:00 – 22:00 uur 
           Voormalige Kerk aan het Plein 1945 (zaal open vanaf 19.30 uur)

 

 • Dinsdag  12 juni
 • Dinsdag    9 juli

Zomerreces augustus

 

 • Dinsdag 11 september
 • Dinsdag   9 oktober
 • Dinsdag 13 november
 • Dinsdag 11 december

 Alle vergaderingen zijn openbaar.


Van 19:30 tot 20:00 uur is tijd vrijgemaakt voor mensen die willen inspreken.


Vanwege de beperkte vergaderruimte en planning van de agenda, kunt u tot

uiterlijk 1 dag voor de vergadering bij ons secretariaat aangeven dat u de

vergadering wilt bijwonen, of dat u gebruik wilt maken van de inspreektijd.


Dit geld uiteraard niet voor de Algemene Ledenvergadering.