Vergaderdata

 Vergaderdata  Dorpsraad Petten 2024

     ·        9 januari

·         februari 2024 vervalt 

·         12 maart

·         9 april

·         14 mei

·         11 juni

·         9 juli

·         Augustus = zomer reces

·         10 september

·         8 oktober

·         12 november

·         10 december


ALV  (Ledenvergadering)

·        Dinsdag .. mei 2024 Tijdstip 20.00 uur (inloop 19.30) – 22:00 uur  

         MFR Sportweg 5 1755 LX Petten

 Alle Vergaderingen zijn openbaar.

Van 20:00 tot 20:30 uur is tijd vrijgemaakt voor mensen die willen inspreken.


Vanwege de planning van de agenda, kunt u tot uiterlijk 1 dag voor de vergadering bij ons secretariaat aangeven dat u de

vergadering wilt bijwonen, of dat u gebruik wilt maken van de inspreektijd.


De Algemene Ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden.

Leden ontvangen op naam en adres een persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.