Vergaderdata

Vergaderdata  Dorpsraad Petten 2023

Locatie:           Kantine SV Petten

Tijdstip:           19.45 – 22:00 uur

     ·        17 januari

·         14 februari

·         14 maart

·         18 april

·         9 mei

·         13 juni

·         5 juli    

·         Augustus = zomer reces         

·         12 september

·         10 oktober

·         14 november

·        12 december

ALV  (Ledenvergadering)

·        Dinsdag 16 mei 2023 Tijdstip 20.00 uur (inloop 19.30) – 22:00 uur  

         MFR Sportweg 5 1755 LX Petten

 Alle Vergaderingen zijn openbaar.

Van 20:00 tot 20:30 uur is tijd vrijgemaakt voor mensen die willen inspreken.


Vanwege de planning van de agenda, kunt u tot uiterlijk 1 dag voor de vergadering bij ons secretariaat aangeven dat u de

vergadering wilt bijwonen, of dat u gebruik wilt maken van de inspreektijd.


De Algemene Ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden.

Leden ontvangen op naam en adres een persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.