Structuurvisie Petten

Het gemeentebestuur Zijpe heeft besloten dat voor Petten een structuurvisie moet worden ontwikkeld, waarin toekomstige ontwikkelingen voor het dorp een evenwichtige plek kunnen krijgen. Er zijn in het verleden verschillende studies gedaan, plannen en ontwerpen gepresenteerd door zowel ontwerpbureaus, instellingen als studenten.
De structuurvisie brengt ze samen en geeft ze het juiste gewicht, zodat toekomstige ontwikkelingen stapsgewijs plaats kunnen vinden en het profiel van Petten daarmee versterkt wordt. Het profiel is samengesteld uit het historisch gegroeide karakter en de kracht van het dorp, de ruimtelijke karakteristiek en identiteit.
De structuurvisie heeft een looptijd tot 2020 met een doorkijk, voor de kustversterking, tot 2040.
Lees meer op onderstaande linken en/of download documenten: 
  
 
Informatie structuurvisie Petten

Concept structuurvisie Petten maart 2012
 

Reactie Structuurvisie Petten Ruimte commissie 10.03.2014

Inspraak StructuurVisie Gemeente Raadsvergadering 25.03.2014

Inspraak Structuurvisie Petten Commissie Ruimte d.d 15.09.2014.pdf

Inspraak Structuurvisie Petten Raadsvergadering d.d. 30.09.2014.pdf

2015-05-07 structuurvisie Petten krijgt letterlijk al meer vorm.docx

2015 05.09 Gem.Schagen Strandregels nieuwe strand.pdf
 
Structuurvisie Petten en de voortgang in deze, die op de Voorlichtingsbijeenkomst op 14.11.2018 aan de bewoners is gepresenteerd:
 
16HB0428-NS-201-BO-181112-GROENPLAN NATUURONTWIKKELING NOORDZEE ROUTE.pdf
 
16HB0428-NS-002-BO-181112-NIEUWE SITUATIE (BLAD 2) NATUURONTWIKKELING NOORDZEE ROUTE.pdf

16HB0428-NS-011-DO-181112-NIEUWE SITUATIE (BLAD 1) OVERLAGING ZUIDERHAZEDWARSDIJK.pdf
 
16HB0428-NS-012-DO-181112-NIEUWE SITUATIE (BLAD 2) HERINRICHTING KRUISING ZIJPERWEG.pdf
 
16HB0428-NS-013-DO-181112-NIEUWE SITUATIE (BLAD 3) OVERLAGING ZIJPERWEG.pdf
 
16HB0428-NS-014-DO-181112-NIEUWE SITUATIE (BLAD 4) OVERLAGING ZIJPERWEG.pdf
 
16HB0428-NS-015-DO-181112-NIEUWE SITUATIE (BLAD 5) OVERLAGING SPREEUWENDIJK EN.pdf
 
16HB0428-NS-101-BO-181112-DWARSPROFIELEN STRANDOPGANG 17E EN BOTENHUIS.pdf
 
16HB0428-NS-112-DO-181112-DWARSPROFIELEN KRUISING KORFWATERWEG - SPREEUWENDIJK.pdf
 
16HB0428-NS-016-DO-181112-NIEUWE SITUATIE (BLAD 6) OVERLAGING SPREEUWENDIJK.pdf