Petten

Leuk om te weten
Wilt u ook eens in het verleden duiken met oude foto’s van Petten dit is mogelijk via de site van het Zijper museum.
Hoe kunt u dat doen; op de site van de dorpsraad klikt u op Zijper museum, dan op dorpsfoto’s, dan staat er een regel Nieuw: zoeken in foto albums Zijper museum daar klikt u op, dan staat er links een regel waar je een zoekwoord kan invullen vul in Petten dan zoeken, vervolgens komen alle foto’s van petten te voorschijn u klikt op 1 foto en vervolgens kunt doormiddel van het pijltje rechts boven door alle foto’s gaan.
Of klik op onderstaande link veel plezier.
http://www.zijpermuseum.nl/Petten/Foto's
Maar kijk ook verder dan alleen de foto’s op de site van het Zijper museum lees bij voorbeeld hoe Petten is ontstaan, dit alles kan je vinden op de site van het museum.
Jullie ( de jongeren ) kunnen deze informatie misschien een keer gebruiken voor een werkstuk. Maar vermeld altijd waar je het vandaan hebt, wie het heeft geschreven enz.

Gedeelte van een artikel over het ontstaan van het dorp Petten


Petten is gelegen op de uiterste noordpunt van het oude vasteland van Holland. Petten is een zeer oud dorp.
Zijn ontstaan is niet precies te dateren, maar het verhaal wil dat de geloofsverkondiger Willibrord (658-739)
in het eerste kwart van de 8e eeuw er een kerk stichtte.1 Het dorp wordt voor het eerst in archiefbronnen
genoemd in een akte van overeenkomst tussen de bisschop van Utrecht en de abt van Echternach uit het jaar
1063, waaruit blijkt dat er in Petten een kerk aanwezig was en een aantal kapellen.2 Dàt oude Petten bestaat
niet meer, het lag meer westelijk. Door de eeuwen heen heeft het dorp herhaaldelijk blootgestaan aan de
woede van zee en storm. Als gevolg hiervan werd het dorp, onder dezelfde naam, steeds meer landinwaarts
gebouwd. Na de bedijking van de Zijpe en de Hazepolder in de 16e eeuw, noemde men de in de Hazepolder
verrezen huizen Nieuw Petten.3
Het dorp Petten heeft zijn bestaansrecht altijd aan de zee te danken gehad. Ook zijn broodwinning had de
Pettemer bevolking dank zij de zee. Aanvankelijk leefde men van de visvangst. Later kwamen mensen van
heinde en ver om aan de dijkbouw mee te werken en ging men verder de zee op ter haring- en walvisvangst.
Het loodsen van schepen langs de Noordhollandse kust vormde een aanvulling op het bestaan.4
In het begin van de 14e eeuw was er sprake van drie dorpjes met de naam Petten. Van noord naar zuid:
"Petten bi der Sipe", "Petten dat Hontsbosch hiet" en "Petten gehete de Nolle". 5

 

 

Lees het hele artikel op de site van het Zijper museum
Bron:
M. L. C. Cathalina
Alkmaar, 1996
Regionaal Archief Alkmaar
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland
Dorpsraad PETTEN
Leuk om te weten