Wat is een dorpsraad

Wat is een dorpsraad?
Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid . De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid.
Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Tijdens elke vergadering is het eerste half uur beschikbaar als inloopspreekuur.       
 
Wie zitten er in de dorpsraad?
De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven. Als u meer wilt weten kunt u doorklikken naar ‘bestuur’. De Dorpsraad vergadert 11 keer per jaar en er is 1 keer een Algemene Ledenvergadering. Als lid bent u dan van harte welkom. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen.  

Om welke onderwerpen gaat het?
In principe kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met het feit inwoner van Petten te zijn aan bod komen. In de praktijk komt het er op neer dat er zowel brede algemene onderwerpen aan bod komen zoals bijvoorbeeld de Fusie van de drie gemeente, Zijpe, Harenkarspel en Schagen,  of de vergrijzing en het krimpen van de bevolking maar ook een heel andere onderwerpen, bijvoorbeeld overlast van hondenpoep etc. Als u wilt weten welke onderwerpen specifiek aan de orde zijn geweest kunt u doorklikken naar notulen.
Bij de vergaderingen worden regelmatig betrokken partijen van een onderwerp uitgenodigd zoals; Wijkagent, Wethouder, Woordvoerders van (vak) verenigingen, etc.   
   
Wat doet Dorpsraad niet?
De Dorpsraad houdt zich niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan de orde. Natuurlijk kunt u met u probleem langskomen voor een gesprek, maar de dorpsraad zal verder geen actie ondernemen. Voor uw individuele zaken kunt u afhankelijk van de aard terecht bij de gemeente Schagen, Bel en Herstel, Politie, Provincie NH of Rijkswaterstaat. 
 
Organisatie