Convenant met Gemeente

Doel convenant samenwerking dorpsraad Petten - gemeente Zijpe

Het convenant heeft tot doel de samenwerking te reguleren tussen de dorpsraad en de gemeente Zijpe ten einde de belangen van de gemeenschap Petten structureel te vertegenwoordigen.
De dorpsraad zal, waar mogelijk, met voorstellen en/of adviezen komen die vanuit de gemeenschap meer........ Lees het convenant
 
Convenant Gemeente Zijpe - Petten
 
Het convenant samenwerking dorpsraad Petten - gemeente Zijpe is voor het laatst vastgesteld op: 15-12-2008

Sinds de fusie van Gemeente Zijpe met Gemeente Schagen heeft Dorpsraad Petten geen convenant met Gemeente Schagen.
 
Organisatie