Rooster van aftreden

         
         
         
 Datum Naam Aftredend/herkiesbaar   Bestuurslid sinds:
         
2013        
  Renze Engelkes Herkozen   2009
  Annemieke Vries Herkozen  
2004
 
2014
       
 
Steef Goettsch
Ria Barten
Aftredend
Aftredend
 
1996
2010
  Eric Stam Herkozen   2010
  Dennis Zutt Herkozen   2010
  Greet Andriesse Herkozen   2007
 
Joke Kruit
Gekozen
 

         
2015        
 
Laurens Lieshout
Herkozen  
2008
Rob Waage
Aftredend   2010

Dennis Zutt Aftredend   2012 
  Marieke Kleimeer Gekozen   2015
  Karin Brinkman Gekozen   2015
         
2016         
  Annemiek Vries Aftredend   2004
  Renze Engelkes Herkozen   2009
 
20172018
 
2019
 
2020
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
2022
 
 
 
 
 


 
Greet Andriesse
Erik Stam
Joke Kruit

Joke Kruit
Laurens Lieshout
Marieke Kleimeer
Karin Brinkman
Yvonne van Amelsvoort

Renze Engelkes

Greet Andriesse
Sijbrand Spannenburg
Jolanda Ottenbros
Sylvia Klok
Eric Stam

Eric Stam
Marieke Kleimeer
Laurens Lieshout
Yvonne van Amelsvoort
Jaap Martin 
 
Laurens Lieshout
Marieke Kleimeer
Sijbrand Spannenburg
Rob Overtoom
Frank Schrijvers 
 
Jolanda Ottenbros
Sylvia Klok

 
Herkozen
Herkozen
Herkozen

Aftredend
Herkozen
Herkozen
Herkozen
Gekozen
 
Aftredend

Aftredend
Gekozen
Gekozen
Gekozen
Herkozen
 
Afgetreden
Herkozen
Herkozen 
Herkozen 
Gekozen
 
Afgetreden 
Afgetreden
Afgetreden
Gekozen
Gekozen
 

   
2007
2010
2014

2014
2008
2015
2015


2009
 
2007
2020
2020
2020
2010
 
2010
2015
2008
2018
2021

2008
2015
2020
2022
2022

2020
2020