Informatie structuurvisie

Structuurvisie Petten Op 29 mei 2012 heeft de gemeenteraad de "Structuurvisie Petten” vastgesteld. Op 25 januari 2011 werd hiertoe het startsein gegeven met een bestuursopdracht te komen tot een "masterplan Petten”. Gaandeweg de voorbereidingen veranderde de titel Masterplan in Structuurvisie. De inhoudelijke opdracht bleef echter hetzelfde:
· ontwikkeling plan Corfwater
· ontwikkeling plein als centrumvoorziening voor Petten
· uitbreiding strand als onderdeel van de kustverdediging
· versterking dorp Petten tot volwaardige kustbadplaats met een eigen identiteit
· behoud en mogelijke versterking winkelvoorzieningen · herstructurering woningbouw
· betere verbinding tussen de verschillende wijken van Petten
Tijdens de inspraakperiode (dec.2011-februari 2012) zijn er diverse commentaren geleverd op onderdelen van het plan. Op basis hiervan heeft het College van B&W de volgende aanpassingen aangebracht
· geen sloop van woningen aan de Noordzeestraat om duinvorming over de zeekering mogelijk te maken
· geen auto ontsluiting over de nieuw aangelegde veilige fietsverbinding Bergeendstraat naar Molenstraat
· geen auto ontsluiting via de verbinding Coppersdelle-Bergeendstraat
· aandacht voor behoud speelplantsoentjes voor de kinderen (niet alles met duinen bedekken)
· geen demping van de tankvallen
Verder heeft de raad een motie aangenomen waarin het college opdracht heeft gekregen om "nogmaals te onderzoeken of er mogelijkheden zijn camping Corfwater te behouden of te herplaatsen”. In de structuurvisie zal deze camping verdwijnen onder een ‘zandige verbinding tussen strand en het centrum van Petten”. Het verlies van verblijfseenheden op de camping zal worden gecompenseerd met nieuw te bouwen strandhuisjes op het strand en de nieuw aangebrachte duinen.
 
Met de vaststelling van de structuurvisie door de raad, ligt er nu een integraal en ambitieus kaderplan voor de ontwikkeling van Petten.
 
Niet alles zal tegelijk ontwikkeld kunnen worden. De kracht van deze visie is ook, dat het modulair kan worden ontwikkeld. Als eerste ontwikkelingen kunt U verwachten:
· herontwikkeling van het Plein 1945 als een "aantrekkelijke brink midden in het dorp”
· de ontwikkeling van een nieuwe centrale ontsluitingsweg van het centrum, waardoor het centrum van Petten zichtbaarder en
   toegankelijker wordt voor het doorgaand verkeer
· ontwikkeling van een nieuwbouwplan voor de woningen van Wooncompagnie aan het Plein 1945.
Voor deze eerste plannen heeft de raad van Zijpe een miljoen euro beschikbaar gesteld. Na de zomervakantie van 2012 zal de gemeente Zijpe inwoners en belanghebbende organisaties informeren en betrekken. De dorpsraad Petten is deelnemer in de klankbordgroep structuurvisie en zal de ontwikkelingen blijven volgen. Voor nadere informatie kunt u een mail sturen naar het secretariaat. Na ontvangst van deze mail zullen wij contact met u opnemen.