Aanvraag activiteitensubsidie

Informatie bijdrage verbindende initiatieven en activiteiten

Gemeente Schagen stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar aan de Dorpsraad. De besteding van dit bedrag is bedoeld om kleine projecten, evenementen of initiatieven die de lokale samenleving versterken (deels) financieel te ondersteunen.

Wie een goed idee heeft voor de eigen buurt of het dorp in zijn geheel, kan contact opnemen met de Dorpsraad of vul het formulier ‘’aanvraag bijdrage activiteit” in.

De activiteit of het initiatief heeft een openbaar karakter en moet wijk- of dorpsgericht zijn. Activiteiten of initiatieven die een commercieel doeleinde hebben zijn uitgesloten. Let wel! Aan het beschikbare budget zit een grens.

Download onderstaand Word-bestand, vul deze in en mail naar secretariaat@dorpsraadpetten.nl. 
U kunt het formulier ook uitprinten, invullen en afleveren op Westerdelle 1, 1755 RD Petten.

DR bijdrage activiteit.docx