Bestuur

Smoelenboek
 
Rooster van aftreden
 
Oude bestuursleden
 
Het bestuur van Dorpsraad Petten bestaat volledig uit vrijwilligers. 
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor haar of zijn diensten. 

Dagelijks Bestuur 

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Sijbrand Spannenburg
voorzitter@dorpsraadpetten.nl

Sylvia Klok
secretariaat@dorpsraadpetten.nl

Jolanda Ottenbros

 

 

 

 

Bestuursleden

 

Vice Voorzitter

Webmaster

Notuliste

Jaap Martin

voorzitter@dorpsraadpetten.nl

Marieke Kleimeer

webmaster@dorpsraadpetten.nl

Yvonne van Amelsvoort
secretariaat@dorpsraadpetten.nl