Bestuur

Smoelenboek
 
Rooster van aftreden
 
Oude bestuursleden
 
Het bestuur van Dorpsraad Petten bestaat volledig uit vrijwilligers. 
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor haar of zijn diensten. 

Dagelijks Bestuur 

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Jaap Martin
voorzitter@dorpsraadpetten.nl

Sylvia Klok
secretariaat@dorpsraadpetten.nl

 Ciska Boersma

 

 

 

 

Bestuursleden

 


Webmaster

 
Notuliste

Frank Schrijvers

Rob Overtoom

Sylvia Klok
webmaster@dorpsraadpetten.nl

Yvonne van Amelsvoort
secretariaat@dorpsraadpetten.nl