Vergaderdata

Vergaderdata Dorpsraad Petten 2020

 

Locatie: Dorps Ontmoetings Punt (DOP)

Tijdstip: 20:00 - 22:00 uur

 

 • Dinsdag 14 januari
 • Dinsdag 11 februari
 • Dinsdag 10 maart
 • Dinsdag 14 april (Geannuleerd ivm maatregelen tegen Corona)
 • Dinsdag 12 mei  (Geannuleerd ivm maatregelen tegen Corona)
      ALV ( Ledenvergadering )
 • Dinsdag 22 september Tijdstip 20:00 – 22:00 uur 
           MFR Sportweg 5, 1755LX Petten (zaal open vanaf 19.30 uur)
 • Dinsdag 16 juni
 • Dinsdag   7 juli

Zomerreces juli / augustus

 

 • Dinsdag   8 september
 • Dinsdag   6 oktober (Geannuleerd ivm maatregelen tegen Corona)
 • Dinsdag 10 november (Geannuleerd ivm maatregelen tegen Corona)
 • Dinsdag   8 december. (Geannuleerd ivm maatregelen tegen Corona, nieuwe datum volgt ZSM)

 Alle vergaderingen zijn openbaar.


Van 20:00 tot 20:30 uur is tijd vrijgemaakt voor mensen die willen inspreken.


Vanwege de beperkte vergaderruimte en planning van de agenda, kunt u tot

uiterlijk 1 dag voor de vergadering bij ons secretariaat aangeven dat u de

vergadering wilt bijwonen, of dat u gebruik wilt maken van de inspreektijd.


De Algemene Ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden.

Leden ontvangen op naam en adres een persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.