Notulen 2017

ALV  Jaarvergadering 2016

Agenda                                                                      2017 03 Agenda ALV DRP d.d. 28.03.2017.pdf                                                                                                     

Notulen 2016                                                             2016 04 DRP Notulen ALV d.d. 05.04.2016Concept.doc

Notulen 2017                                                             2017 03 Notulen ALV DRP d.d. 28.03.2017.pdf

Financieel jaarverslag 2016                                     2016 Financieel jaarverslag 2016.pdf

Begroting 2017                                                          2017 Begroting.pdf

Begroting 2018                                                          2018 Begroting.pdf
 
Notulen Bestuursvergaderingen 2017            

Januari                                                                       2017 01 Notulen bestuursvergadering DRP.pdf                                   

Februari                                                                     2017 02 Notulen bestuursvergadering DRP.pdf

Maart                                                                          2017 03 Notulen bestuursvergadering definitief DRP.pdf

April                                                                           2017 04 Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 11.04.2017 Definitief.pdf

Mei                                                                             2017 05 Notulen Bestuursvergadering DRP d.d. 09.05.2017.pdf

Juni                                                                            2017 06 Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 13.06.2017 Definitief.pdf
 
Juli                                                                              2017 07 Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 11.07.2017 Definitief.pdf

Zomerrecess  juli en augustus
 
September                                                                2017 09 Bestuursvergadering DRP d.d. 12.09.pdf

Oktober                                                                     2017 10 Bestuursvergadering DRP d.d. 10.10.2017.pdf

November                                                                 2017 11 Notulen Bestuursvergadering DRP d.d. 14.11.2017 Definitief.pdf

December                                                                 2017 12 Notulen Bestuursvergadering DRP d.d. 12.12.2017 Definitief.pdf