Notulen 2022

ALV  Jaarvergadering 2022

Agenda                                                     2022.05.24 Agenda ALV Dorpsraad Petten-concept.pdf                                                                                                                                       

Notulen 2020                                            2020 09 Notulen ALV d.d. 22.09.20 concept.pdf                                                                                                                                                                        

Notulen 2021                                            2021 11 Notulen ALV d.d. 02.11.21 definitief concept.pdf

Financieel jaarverslag 2021                    2021 Saldo - Resultaten rekening Dorpsraad.pdf                                 

Begroting 2022                                         2022 Begroting v.2. (geen postbus) - Contributie Dorpsraad Petten.pdf                                                                 

Begroting 2023                                         2023 Begroting - Contributie Dorpsraad Petten.pdf
 
Notulen Bestuursvergaderingen 2022     

Januari                                                      Vergadering geannuleerd wegens Corona maatregelen                                                           

Februari                                                    2022 02 Notulen Bestuursvergadering DRP d.d. 08.02.2022_definitief.pdf                             

Maart                                                         2022 03 Notulen Bestuursvergadering DRP d.d. 01.03.2022_def.pdf
 
April                                                          2022 04 Notulen Bestuursvergadering DRP.pdf
 
Mei                                                            2022 05 Notulen Bestuursvergadering DRP.pdf

Juni                                                           2022 06 Notulen Bestuursvergadering DRP.pdf                                                                                                                 
Juli                                                            2022 07 Notulen Bestuursvergadering DRP.pdf
                                                                                             
augustus                                                  2022 08 Notulen Bestuursvergadering DRP.pdf 
 
September                                              Geen vergadering in de maand september ivm vakanties bestuursleden                                                   

Oktober                                                    2022 09 Notulen Bestuursvergadering DRP d.d. 11.10.2022_def.pdf                                               
     
November                                                2022 10 Notulen Bestuursvergadering DRP d.d. 15.11.2022_def.pdf

December                                                2022 12 Notulen Bestuursvergadering DRP d.d. 13.12.2022_def.pdf